COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Via Afrika Wiskunde Graad 5 Onderwysersgids

PDF 9781485400639
Via Afrika Wiskunde Graad 5 Onderwysersgids
Hierdie Wiskunde Graad 5 Onderwysersgids voldoen aan die vereistes van die KABV-kurrikulum vir onderwyserondersteuning vir hierdie vak.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Mathematics
Grade: 5