COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Via Afrika Geskiedenis Graad 12 Leerderboek (PDF)

PDF 9781775638629
Via Afrika Geskiedenis Graad 12 Leerderboek (PDF)
Hierdie PDF vir Geskiedenis Graad 12 voldoen aan die vereistes van die KABV-kurrikulum en sal die leerder die vak help bemeester.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: History
Grade: 12