COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Via Afrika Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 10 Leerderboek (PDF)

PDF 9781775636397
Via Afrika Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 10 Leerderboek (PDF)
Hierdie PDF vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 10 voldoen aan die vereistes van die KABV-kurrikulum en sal die leerder die vak help bemeester.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 10