COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Via Afrika Afrikaans Huistaal Graad 8 Leerderboek (PDF)

PDF 9781775637493
Via Afrika Afrikaans Huistaal Graad 8 Leerderboek (PDF)
Hierdie PDF vir Afrikaans Huistaal Graad 8 voldoen aan die vereistes van die KABV-kurrikulum en sal die leerder die vak help bemeester.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 8