COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Wiskunde Graad 7 Onderwysersgids Adobe Edition

PDF 9781107257078
Ken & Verstaan Wiskunde Graad 7 Onderwysersgids Adobe Edition
Ken & Verstaan Wiskunde is deur 'n ervare span skrywers ontwikkel om die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Wiskunde ten volle te ondersteun. Hierdie nuwe kursus is maklik om te gebruik en help leerders nie alleen om belangrike vaardighede in die vak te ontwikkel nie; maar gee aan hulle ook die bes moontlike basis waarop hulle hul Wiskundekennis kan voortbou. Die omvattende Leerdersboek bied; aktiwiteite wat leerders se vaardighede en begrip van elk van die onderwerpe in die kurrikulum vir Wiskunde ontwikkel - hoofrekene-aktiwiteite om reeds bekende konsepte en vaardighede te hersien en verder uit te brei - 'n verskeidenheid voorbeelde gerig op leerders se eie ervarings. Die innoverende Onderwysersgids sluit in; 'n gedetailleerde onderrigplan om beplanning in die klaskamer te ondersteun - onderrigwenke wat die onderwyser verdere leiding met betrekking tot die onderwerpe in die leerdersmateriaal gee - uitgewerkte antwoorde vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek - hulpmiddels om in die klaskamer te gebruik.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Mathematics
Grade: 7