COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Ekonomiese en Bestuurwetenskappe Graad 7 Leerdersboek (1 year) Adobe Edition

PDF 9781107256903
Ken & Verstaan Ekonomiese en Bestuurwetenskappe Graad 7 Leerdersboek (1 year) Adobe Edition
Ken & Verstaan Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is deur 'n ervare span geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks help die leerders om die inhoud van en vaardighede vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek; verduidelik sowel kernbegrippe as ekonomie- en rekeningkundeterme in toeganklike taal - sluit voorbeelde uit die leerders se omgewings in - voorsien woordverklarings in die kantlyn asook 'n volledige woordelys aan die einde van die boek - bied geleentheid vir gereelde konsolidering van nuutverworwe kennis in die afdelings vir hersiening en eksamenvoorbereiding. Die innoverende Onderwysersgids bevat; 'n volledige onderrigrooster vir moeitevrye beplanning - riglyne vir die aanbieding en assessering van elke les - antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek - 'n omvattende woordelys
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Economic and Management Sciences
Grade: 7