COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Lewenswetenskappe Graad 12 Onderwysersgids Adobe Edition

PDF 9781107381476
Ken & Verstaan Lewenswetenskappe Graad 12 Onderwysersgids Adobe Edition
Ken & Verstaan Lewenswetenskappe Graad 12 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Lewenswetenskappe baas te raak. Die omvattende Leerdersboek; bied 'n uitgebreide inhoudsblad wat uiteensit hoe die KABV in elke eenheid gedek word - lei elke module in met 'n geheuekaart wat 'n oorsig bied oor die inhoud van die module - bevat aktiwiteite wat daartoe bydra om leerders se wetenskapkennis en -vaardighede te ontwikkel - voorsien formele assesseringstake om leerders se insig te toets - verbind wetenskap met die alledaagse lewe met die hulp van gevallestudies en slaag so daarin om sensitiewe kwessies op 'n gebalanseerde wyse aan te spreek - bevat Inligtingsflitse met interessante brokkies asook Notaflitse wat belangrike inligting onder die leerder se aandag bring. Die Onderwysersgids bevat; leiding oor elke les wat in die loop van die jaar aangebied word - oplossings vir al die aktiwiteite in die Leerdersboek - riglyne vir assessering - hulpmiddels vir die onderwyser.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Life Sciences
Grade: 12