COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Lewenswetenskappe Graad 10 Leerdersboek (1 year) Enhanced Digital Edition

EPUB 9781316220009
Ken & Verstaan Lewenswetenskappe Graad 10 Leerdersboek (1 year) Enhanced Digital Edition
Ken & Verstaan Lewenswetenskappe Graad 10 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Lewenswetenskappe baas te raak. Die omvattende Leerdersboek bied 'n uitgebreide inhoudsblad wat uiteensit hoe die KABV in elke eenheid gedek word lei elke module in met 'n geheuekaart wat 'n oorsig, bied oor die inhoud van die module, bevat aktiwiteite wat daartoe bydra om leerders se wetenskapkennis en -vaardighede te ontwikkel, voorsien formele assesseringstake om leerders se insig te toets, verbind wetenskap met die alledaagse lewe met die hulp van gevallestudies en slaag so daarin om sensitiewe kwessies op 'n gebalanseerde wyse aan te spreek, en bevat Inligtingsflitse met interessante brokkies asook Notaflitse wat belangrike inligting onder die leerder se aandag bring.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Life Sciences
Grade: 10