COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Fisiese Wetenskappe Graad 12 Leerdersboek (1 year) Enhanced Digital Edition

EPUB 9781316220399
Ken & Verstaan Fisiese Wetenskappe Graad 12 Leerdersboek (1 year) Enhanced Digital Edition
Ken & Verstaan Fisiese Wetenskappe Graad 12 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Fisiese Wetenskappe baas te raak. Die omvattende Leerdersboek verduidelik belangrike konsepte en terme in toeganklike taal en bevat 'n woordelys wat leerders help om wetenskaplike terminologie te verstaan, bied 'n summatiewe assesseringstaak aan die einde van elke module wat leerders help om hulle kennis te konsolideer. Die Leerdersboek verbind wetenskap met die alledaagse lewe met die hulp van gevallestudies en slaag so daarin om sensitiewe kwessies op 'n gebalanseerde wyse aan te spreek, bevat Inligtingsflitse wat interessante feite onder leerders se aandag bring en lig voorbeelde, wette en formules in die kantlyn uit.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Science
Grade: 12