COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ken & Verstaan Rekeningkunde Graad 10 Leerdersboek (1 year) Digital Edition

EPUB 9781108576994
Ken & Verstaan Rekeningkunde Graad 10 Leerdersboek (1 year) Digital Edition
Ken & Verstaan Rekeningkunde Graad 10 is deur 'n ervare span onderwysers geskryf; ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks help leerders om die inhoud van en vaardighede vir Rekeningkunde baas te raak. Die omvattende Leerdersboek bevat: gevallestudies wat werklike kwessies aanspreek en leerders met die sakewereld buite die klaskamer in aanraking bring; aantekeninge in die kantlyn wat leerders met nuwe begrippe help; AARP flitse - wat leerders leiding met betrekking tot Algemene Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk gee; en toepaslike voorbeelde met hulle oplossings direk na die bespreking van elke nuwe begrip.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Accounting
Grade: 10